Yatırım Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yatırım Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Her hizmetin bir bedeli vardır. Bu aynı zamanda Franchise alan firmanın kendi sisteminde elde ettiği destek için de geçerlidir. Ancak Franchise veren firmalar ne kadar katkı talep etmektedirler?

Alman Franchise Birliği’ne ait bir araştırma bu konuya şeffaflık getirmiştir.

Franchise- ortaklıkları hizmet ve karşılık esasına dayanır. Sözleşmeli anlaşmalar ile Franchise veren firma alan firmaya bir Franchise sunar “ buradaki amaç ise belirli mal ve hizmetleri kullandırmaktır”. Resmi tanımı bu şekilde yapılmaktadır. Bunun için de Franchise veren firma dolaylı ve dolaysız olarak bir ücret alır. Ancak bu ne kadardır ve detaylı olarak ne için alınmaktadır? Alman Franchise Birliği bu inceleme ile hangi ücretlerin ve yatırımların Franchising içerisinde yer aldığını ortaya koymaktadır.

Önce yada sözleşme akdedildikten kısa bir süre sonra gerçekleşmiş veya henüz gerçekleştirilecek olan hizmetlere karşı genelde bir defalık ücret talep edilir, sürekli hizmetlerden sürekli ücret alınmaktadır. Özel durumlarda ancak pratikte çok nadiren Franchise veren firma Franchise ücreti talep etmekten vazgeçer. Buna karşılık ise dolaylı bir ücret talep eder, bu da ürün hesaplamasına dahil edilir. Eğer bir Franchise sözleşmesi akdedildikten sonra bir defalık veya bir giriş ücreti kararlaştırılmış ise bunun içerisine aşağıdaki hizmetler dahil edilebilir:

* Know-how- devir/ aktarım
* Franchise veren firmanın sistemine katılarak rekabet avantajlarından faydalanmak

* Donatım için Franchise veren firma tarafından gerçekleştirilen hizmetler
* Genelde sistemin planlaması ve yapılandırılmasına ilişkin yüksek olan masraflarına Franchise alan firmanın katılması
* Bölge koruması
* Corporate Identity yapılandırması ve elde edilmesi
* El kitaplarının hazırlanması
* Düzeneklere yönelik eşyaların hazırlanması

Sürekli olan Franchise ücretleri periyodik olarak alınmaktadır, prensipte aylık ödeme gerçekleştirilir. Bununla da Franchise veren firmanın masrafı, yani danışma aparatının devamını sağlamak, geliştirme ve Know how devri, sürekli hizmetler karşılanmaktadır. Sürekli ücret aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

* sürekli danışmanlık ve sistem hizmeti
* eğitim
* Başarı hesapları ve işletmelerin karşılaştırılması
* PR
* Piyasa analizleri
* Standart reklam faaliyetleri
* Know-hol un geliştirilmesi
* El kitaplarının yazılması r

”Franchise ücretlerini mümkünse miktarlarına göre değerlendirmemelisiniz, uygunluk arz etmesi açısından”, diye başlamaktadır Bay Hans Lang sözlerine, Alman Franchise Birliği’nin yöneticisi, “burada belirleyici unsur, Franchise veren firmanın sunduğu hizmetlerdir. Genelde giriş ücreti ile yer danışmanlığı, yerleştirme planlaması, karlılık hesaplaması, temel eğitimler veya açılış reklamları da karşılanmaktadır. Sürekli ücretler prensipte çok yönlü pazarlamayı ve sistem merkezinde işletme ekonomisine dayalı hizmetleri de karşılamaktadır”.

Bazı Franchise veren firmalar için bir özellik daha anlam ifade der: Sürekli ücretlere ek olarak alınan reklam ücretleridir. Hangi reklam uygulamalarının sizinle birlikte finanse edileceğini ise Franchise veren firmalarının çoğu ortakların birlikte etki etmesiyle kararlaştırmaktadır.
Giriş ücretleri 

Birçok Franchise veren firma arasından yapılan anket çalışmasından çıkan sonuca göre yarısından fazlası 5,000-15,000 Euro arasında giriş ücreti talep etmektedir. Yaklaşık sistemin %19’u daha yüksek katkı payları talep etmektedir. Özel durumlarda bu rakam 75,000 Euro’ya kadar çıkmaktadır. %14 ‘ü ise tamamen giriş ücretinden vazgeçmektedir. Bazıları ise buna karşılık dolaylı ücretler kabul etmektedirler, örneğin ürün sevkıyatlarında fiyat farkı gibi.

Sürekli Franchise ücretleri 

Sürekli Franchise ücreti Franchise veren firma tarafından çeşitli şekillerde alınmaktadır: Ya saptanan aylık bir miktar olarak yada yüzdesel olarak net ve brüt satış rakamları üzerinde. Bu ücretler yaklaşık 50-500 Euro arasındadır. Satış rakamlarına katılım sağlandığı zaman net ciro üzerinden yüzde 2-3, yada 4-5 kadarı talep edilir. Sorulan 37 tane Franchise veren firma ise sürekli ücretten tamamen vazgeçmektedirler. Bazı Franchise veren firmalar ise ek olarak aylık bir reklam ücreti talep etmektedirler, bunlar ciro üzerinden tespit edilmektedir.

Bu ücret de bölgeler arası ilanlar ve reklam harcamalarında kullanılmaktadır.

Yatırım tutarı 

Franchise alan firmanın sisteme girişte ihtiyaç duyduğu yatırım tutarı, kesin olarak sınırlandırılamamaktadır. Franchise birliği içerisinde gerekli olan katkı payları yeni ortağın özel şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. DFV-inceleme sonuçlarına göre de birçok şirket için maksimum yatırım tutarı 150,000 Euro’dur. Daha yüksek bütçeler çok az sayıdaki Franchise sistemlerinde gerekli olur. Yandaki verilerde giriş ücretleri dahil edilmiştir.

Öz sermaye

Franchise alan firma için gerekli olan öz sermayeyi DFV- incelemesi sonucu net olarak tespit etmiştir: 25,000 Euro’ya kadar bir tutar Franchise veren firmanın beklentisidir. Bir kısmı ise 50,000 Euro’ya kadar bunu öngörmektedirler.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.