Yazılar

TrenDances Aksesuar ve Takı Bayiliği Veriyor 1

TrenDances Aksesuar ve Takı Bayiliği Veriyor

TrenDances Bayilik

TrenDances moda dünyasına yön veren giyim aksesuarlarını ürün yelpazesinde barındırmaktadır. Her yaş için giyim aksesuarlarını (şapka, takı, çanta, şal, eldiven vb..) ürün yelpazesinde barındıran TrenDances markası Türk ve Dünya pazarında geniş bir kitleye bayiler ve mağazalar aracılığı ile ulaşmaktadır.

TrenDances

1996 yılında kurulan Bay Şapkacı adı altında mağazalaşan Trendances moda dünyasına yön veren giyim aksesuarlarını ürün yelpazesinde bulundurmaktadır.

İlk mağazasını Şişli’de açan Trendances; 8 aktif satış noktası 3000 m² satış alanı ve 42 çalışanıyla sektörün lider firması haline gelmiştir.

Karlılık oranı yüksek olan aksesuar sektöründe düşük maliyetli,küçük bütçeli ve yüksek kar marjıyla birlikte avantajlı bir yatırım haline gelmiştir.Lojistik ve altyapı yönünden ciddi bir güce sahip olan Trendances’in eğitim, yönetim ve operasyonel desteğiyle birlikte yapılan yatırım kısa vade de geri kazanılabilir. Böylece risksiz olan bu sektörde iyi bir iş sahibi olabilirsiniz.

TrenDances Mağazaları

Trendances Osmanbey,
Trendances Nişantaşı,
Trendances/BayŞapkacı/Taksim,
Trendances Beşiktaş,
Trendances Ankara,
Trendances Bursa,
Trendances İzmir,
Trendances Eskişehir,
Trendances Kocaeli,
Trendances Çağlayan,
Trendances Ümraniye,
Trendances Sultanahmet,
Trendances Alaçatı,
Trendances Samsun,
Trendances Ürgüp,

TrenDances Bayilik başvurusu, yatırım miktarı ve bayilik için gereken şartları öğrenmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Forma TrenDances bayiliği yazmayı unutmayınız.

Trendances Accessories Bayilik

Trendances Accessories Bayilik

1996 yılında kurulan Bay Şapkacı adı altında mağazalaşan Trendances moda dünyasına takı bayiliği,franchise,bayilik ile yön veren giyim aksesuarlarını ürün yelpazesinde bulundurmaktadır.

İlk mağazasını Şişli ‘de açan Trendances; 8 aktif satış noktası 3000 m² satış alanı ve 42 çalışanıyla sektörün lider firması haline gelmiştir.

Karlılık oranı yüksek olan aksesuar sektöründe düşük maliyetli,küçük bütçeli ve yüksek kar marjıyla birlikte avantajlı bir yatırım haline gelmiştir.Lojistik ve altyapı yönünden ciddi bir güce sahip olan Trendances’in eğitim, yönetim ve operasyonel desteğiyle birlikte yapılan yatırım kısa vade de geri kazanılabilir. Böylece risksiz olan bu sektörde iyi bir iş sahibi olabilirsiniz.

Takının Tanımı  takı bayiliği,franchise,bayilik
Takı tarihin çok eski zamanlarından bu yana insanoğlunun hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Eski zamanlarda daha çok pratik amaçlarla gündelik hayatımızda yer alan takı veaksesuarlar günümüzde daha çok güzellik unsuru olarak kullanılmaktadır. Sözgelimi önceleri iki kumaş parçasını tutturmak için kullanılan parçalar günümüzde daha çok dış görüntünün bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlk takı ve aksesuar malzemelerini kemik hayvan dişleri deniz kabuğu ahşap ve taş oluşturuyordu. Takı tarihte toplumda önemli yere sahip kişiler için yapılıyordu ve butakılar onların sosyal statülerini gösteriyordu. Geçmişte çoğu kültürde takıların ölen sahipleriyle beraber gömüldüğü görülmüştür.

Takı ve aksesuar ürünleri doğada bilinen tüm maddelerden yapılabilmektedir. Takı saçtan ayak parmağına kadar vücudun her noktası için süslenme amacıyla kullanılabilir.

ESKİ MEDENİYETLERDE TAKI

Mısır’da Takı Sanatı

Takı Mısır’da toplum içinde gücü ve dini otoriteyi sembolize ederdi. Varlıklı Mısırlılar takılarını yaşarken kullandıkları gibi ölünce de takılarıyla beraber gömülürlerdi. Ancak mezar soyucuları yüzünden bu takıların çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Takının rengi eski Mısır’da çok önemliydi. Çünkü değişik renkler değişik anlamlara gelebiliyordu. Mesela mumyanın boynundaki İsis’in kolyesi kırmızıydı bu İsis’in kana olan ihtiyacını gösteriyordu. Yeşil takı ise verimliliği temsil ediyordu.

Mezopotamya’da Takı Sanatı

Yaklaşık 4000 yıl kadar önce takı yapımı Sümer ve Akad şehirlerinde önemli bir zanaatti. Bunun hakkında en önemli kanıt “Ur Kraliyet Mezarlığı”dır. Yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. 2300-2900 tarihlerinden kaldığı düşünülen gömüler bulunmuştur. Mezarlıktan değişik mücevher taşlarından yapılmış çok sayıda kolye ve iğneler çıkarılmıştır.

Mezopotamya’da hem kadınlar hem de erkekler takı ve aksesuar kullanıyordu. Bunların içinde halhal ve çok halkalı kolyeler de bulunmaktaydı. Takılar ince metal yapraklardan ve parlak renkli taşlardan yapılmaktaydı. Takı ve aksesuarlarda en tercih edilen desen ve şekiller yaprak helezon ve salkım şekilleriydi. Takı hem insan kullanımı hem de statü ve idolleri süslemek için kullanılmaktaydı. Mezopotamyalılar ayrıca birçok metal işleme tekniği de geliştirmişlerdi.

Eski Yunan Medeniyeti’nde Takı Sanatı

Eski Yunan’da takı çok özel günlerde seyrek olarak kullanılırdı. Genellikle hediye amaçlı ve kadınlar tarafından güzelliklerini ve sosyal statülerini göstermek için kullanılırdı. Takı ve aksesuarların sahibini “nazar”dan ve kötülükten koruduğu veya sahibine doğaüstü güçler kattığı düşünülürdü. Ayrıca dini sembol olarak da insan hayatında yerini almaktaydı. Daha eski zamanlardan kaldığı düşünülen takı ve aksesuarların tanrılara adandığı tahmin edilmektedir.

Eski Yunan’da da takı ve aksesuarlar ölen kişiyle beraber gömülüyordu. Ama burada amaç Eski Mısır’daki gibi ölen kişinin eşyalarını ölümden sonraki yaşamına götürmesi için değil ölen kişiyi onurlandırmaktı.

Eski Roma’da Takı Sanatı

Romalılar takı ve aksesuar yapımında Avrupa kıtasındaki zengin kaynaklardan faydalanabiliyorlardı. Altın kullandıkları gibi bazen bronz ve daha eski zamanlarda da cam boncuklar ve inci kullandıkları da görülmektedir. Yaklaşık 2000 yıl kadar önce Sri Lanka’dan safir ve Hindistan’dan elmas ithal ettiler. Romalıların yönetimindeki İngiltere’de fosilleşmiş ağaç kabukları mücevher parçalarına dönüştürülüyordu.

Eski Yunan’da olduğu gibi Eski Romalılar’da da takının nazardan korunma amaçlı kullanıldığı görülmekteydi. Kadınların değişik çeşitte mücevher kullanmasına rağmen erkekler sadece yüzük takabiliyordu. Hem erkekler hem de kadınlar yontulmuş taştan yüzük takıyorlar ve bunları önemli belgelerde mühür olarak kullanabiliyorlardı. Bu gelenek Orta Çağ kral ve asilleri tarafından da devam ettirildi.

Orta Çağ’da Takı Sanatı

Roma sonrası Avrupa takı yapma sanatını ilerletmeye devam etti. Düğmeler nazarlıklar ve mühür yüzükleri bizim bildiğimiz eserlerdendir. 8. yüzyılda değerli taş işlenmiş silahlar erkekler arasında yaygındı. Öte yandan diğer mücevher çeşitleri kadınların kullanım alanındaydı. 6. ve 7. yüzyıla ait mezarlardan çıkarılan gömüler bunun en açık göstergesidir. “Chalon-sur-Saone” yakınlarında bulunan bir mezardan o tarihlerde ölen bir genç kızın kolye bilezik altın küpe bir çift saç firketesi tarak ve saç tokasıyla beraber gömüldüğü anlaşılmıştır. Bu da takının Orta Çağ’da insan hayatındaki önemini göstermektedir.

Roma’nın doğudaki halefi Bizans’ta da Romanın takı yapma ve mücevher işleme teknikleri devam etti. Batı’da olduğu gibi Bizans’ta da mücevher varlıklı aileler tarafından takılıyordu. O çağın diğer kültürleri gibi ölen insan takılarıyla beraber gömülüyordu.

Asya’da Takı Sanatı

Asya’da takı yapımı Çin’de 5000 sene kadar önce Indus Vadisi’nde ise daha sonraki zamanlarda başladı. Anlamını dini öğelere dayandıran Asya’da takı oldukça dekoratif olmakla beraber sıklıkla törenlerde kullanılmak üzere yapılmaktaydı.

Çin’de Takı Sanatı

Takı yapımına en erken başlayan toplum Çin toplumudur ve takı yapma geleneği 5000 sene öncelerine dayanır.

Tasarımlar genelde dini unsur ağırlıklıydı ve Budizm sembolleri içermekteydi. Bu gerçek günümüze kadar devam etmiştir.

takı bayiliği,franchise,bayilik

Çin’de takı hem kadın hem de erkeğin hayatında yerini almaktaydı. Her takı kişinin asaletini ve maddi zenginliğini göstermeye yarayan bir araçtı. Bununla beraber daha sonraki yıllarda takı daha çok güzellik unsuru olarak kullanılmaya başlandı.

Çin’de kullanılan ilk takı unsuru küpeydi ve hem erkek hem de kadın tarafından takılmaktaydı. Nazarlık/tılsım kullanımı da yaygındı ve genelde Çin’e özgü bir sembol veya ejderha içeriyordu. Ejderhanın yanında Anka kuşu motifleri de takılarda sıkça kullanılan motiflerdi.

Çinliler de ölüyü takılarıyla beraber gömme işlemi yapılıyordu. Bu yapılan arkeolojik kazılarda ispatlanmıştır.

Hindistan’daTakı Sanatı

Takı yapımına ilk başlayan toplumlardan biri İndus Vadisi Bölgesi insanları idi. M.Ö.1500 yıllarında altın küpeler ve kolyeler boncuktan kolyeler yapıyorlardı. M.Ö. 2100 senesinden önce metal takı yapımında sıkça kullanmadan önce bölgede en fazla boncuk ticareti yapılıyordu. Boncuk basit teknikler kullanılarak imal ediliyordu. Boncuk imalatçısı ilk başta doğulu bir taş tüccarından sert bir taş temin ediyor bunu kızgın fırında koyu kırmızı olana kadar ısıtıyordu. Kırmızı taş daha sonra doğru ölçüye gelene kadar yontuluyordu. Bundan sonraki aşamada ise ilkel delgeçlerle boncuğun üzerinde bir delik açılıyor ve parlatılıyordu. Bazı boncuklar desenlerle de süsleniyordu. Bu zanaat biçimi ailede kuşaktan kuşağa aktarılıyor genç nesiller erken yaştan başlayarak boncuk yapımını öğreniyorlardı.

Hindistan’da takının ağırlıklı olarak kadınlar tarafından kullanılmış olduğunu görüyoruz.

Diğer birçok kültürden farklı olarak Hindistan’da takı hiçbir zaman ölülerle birlikte gömülmezdi. Bunun yerine miras olarak çocuklarına bırakılırdı.

Zamanla takı yapım teknikleri çok ilerledi ve bu da daha kompleks takı yapımını kolaylaştırdı. Kolyeler değerli taşlarla ve yeşil taşlarla süslenmeye başladı.

Günümüzde Hindistan’da geleneksel takı yapımı sürdürülmektedir ve takı tören ve nikahlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Amerika’da Takı

Takı yapımının Amerika’da 5000 sene önce Orta Ve Güney Amerika’da ortaya çıktığı görülmektedir. Aztekler’de mücevher sadece asiller tarafından takılıyordu ve takıları onların makamını gücünü ve varlığını gösteriyordu. Aztekler yaygın olarak altın mücevher işliyorlar ve bunları kuş tüyüyle süslüyorlardı.

takı bayiliği,franchise,bayilik

Süslenme ve statü göstermenin dışında Aztekler takılarını adak olarak Tanrılara sunuyorlardı. Bunun onları yatıştırdığını düşünüyorlardı.

Mücevher ve takı yapımında uzman bir diğer Amerikan medeniyeti Mayalar’dı. Medeniyetlerinin doruğuna ulaştıkları zamanda yeşimden altından gümüşten bronzdan ve bakırdan takı yapıyorlardı. Maya tasarımları da Aztekler’in tasarımlarına benziyordu.

Mayalar değerli taş ticareti de yapıyorlardı. Tarihin daha eski zamanlarında Mayalar’ın metal maddelere ulaşımı çok kısıtlı olduğu için takı ve mücevherlerinin birçoğu kemikten veya taştan yapılma idi. Maya İmparatorluğu’nda tüccarlar ve asiller değerli mücevher takabilen şanslı azınlık idi.

takı bayiliği,franchise,bayilik

Kuzey Amerika’da yerliler ağaç ve deniz kabukları türkuvaz ve sabuntaşı kullanıyorlardı. Türkuvaz kolye ve küpelerde kullanılıyordu. Bunun yanında yerli Amerikalılar diğer kabilerle istiridye kabuğu ticareti yapıyorlardı. Bu da süslenmenin Kuzey Amerika’da ne kadar büyük önemi olduğunu göstermekteydi.

Rusya’da Takı

İlk karmaşık mücevherat yapımı 1000 sene kadar önce başlamasına rağmen kemik ve taşlardan yapılan takılar Ruslar tarafından çok öncelerden beri kullanılıyordu. Bizans İmparatorluğu güçlendikçe Bizans tasarımları Rus takı hayatını da etkiliyordu. Her iki tarafta da takı ve aksesuarlarda dini öğeler hakimdi ve aralarındaki ticaret aynı materyallerin kullanımına yol açıyordu. Batı’yla ticaret arttıkça yeni tasarımlar ortaya çıkmaya başladı.

takı bayiliği,franchise,bayilik

Birçok Rus takı ve mücevher kullanıyordu. Diğer kültürlere benzer olarak önemli ve varlıklı insanlar arasında mücevher daha yaygındı. Erkeklerde takı kullanımı kadınlara göre daha seyrekti. Takı ve aksesuarlarda hayvan figürü oldukça sık görülmekteydi.

Takının Modern Dünyadaki Yeri

Geçmişten günümüze çeşitli amaçlarla kullanılan takı ve aksesuarlar günümüzde güzellik unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimize rağmen takı kullanma ve süslenme son günlerde ilgi gören otantik takı kavramıyla bütünleşerek devam etmektedir.

 

Türk’lerde Takı Geleneği

Zengin kültür mirası bulunan Anadolu’da gerek Selçuklular ve Osmanlılar zamanında gerekse günümüz Türkiye’sinde takı sanatları çok çeşitli evrelerden geçerek günümüze kadar gelmiştir. Bu gelenek Osmanlılar zamanında doruğa ulaşmıştır. Kah kem gözlerden koruyan bir nazarlık kah Anadolu’da yeni evlilerin kollarını donattığı bir bilezik. Günümüz Türkiye’sinde güzelleşme amacına hizmet eden takı yapma geleneği değişken ekonomik şartlara bağlı olarak zaman zaman sorunlar yaşamakta ama dinamizm ve renkliliğinden ödün vermemektedir

SETTE

SETTE

sette bayilik

Sette Franchise Şartları

Mağaza ürün konseptimiz kendi özel tasarımlarımızla beraber sette saat, sette gümüş ve sette çelik ürünlerinden oluşmaktadır.
Mağazalarımız minimum 30 m2 büyüklükte olmaktadır. Mağaza açılması düşünülen bölge genel kriterleri doğrultusunda incelenir ve lokasyon uygunluğu konusunda ekibimiz tarafından gerekli çalışmalar titizlikle yapılarak nihai karar verilir. Mağaza ve lokasyonu konusunda onay verildikten sonra SETTE bayilik ana sözleşmesi karşılıklı imzalanır.

Mimarlarımız,sizler tarafından kiralanan veya satın alınan yada SETTE merkez ekibi tarafından ana sözleşmesi yapılıp sizinle alt sözleşme yaptığı mağzayı titizlikle projelendirir. Mağazalarımızın tümünün aynı standartlara ve aynı konsepte sahip olması gerekmektedir. Mimarımız mağazanızın detaylı dekorasyon projesini hazırladıktan sonra size teklifle sunar. Bu projenin uygulama aşaması belli standartlarda tarafımızdan yapılmaktadır. Mimari projelerin bitimini takiben ürün tespiti yapılır. Mağazada teşhir edilecek ürünler yalnızca SETTE Mücevherat’tan temin edilir. Standart olan teşhir malzemeleride tarafımızdan yaptırılır. Seçilecek ürünler sizler tarafından da bizlerin kontrolu ve yardımıyla merkez mağazadan seçilebilir.

Sette Bayilik Bedeli

SETTE isim hakkı için bir bedel talep edilmemektedir. SETTE franchise mağaza verilmesi için işletmecinin girişimci bir ruha sahip olması ve başarıya odaklanması çok büyük önem taşımaktadır.

Bu sistemde, işletme, yönetim, muhasebe,reklam çalışmaları,barkod ve personel eğitimi gibi ana konularda hazır ve destek göreceğiniz bir sisteme sahip olmaktasınız. Ayrıca mağaza yönetimi için gerekli teknoloji ve bilgi işlem alt yapısında danışmanlık, dekorasyon, mağaza personelinin giyim tarzı, program ve web hizmeti uygulamaları da tarafımızdan yönlendiriliyor. .

Güvenli ve istikrarlı bir iletişimi, sistemin verimli çalışması için temel unsur olarak SETTE ekibimiz mağazalarımızın faaliyet standartlarını izlemek ve gelişmesine yardımcı olmak amacıyla periyodik olarak mağaza denetimler gerçekleştireceklerdir.

Sette Bayilik Bilgileri

ADRES:Bileyciler Sokak No:33 Çarşıkapı – İstanbul TÜRKİYE
TELEFON:+90 (212) 513 73 83
FAX:+90 (212) 513 50 86
MAİL: info@sette.com.tr
franchising@sette.com.tr

TAKI AKSESUAR BAYİLİĞİ,EN UCUZ TAKI BAYİLİĞİ,FRANCHISE,BAYİLİK

franchise veren firmalar , bayilik veren firmalar en uygun yatırım

Franchise Başvuru Formu

 [contact-form-7 id=”2013″ title=”Firma Franchise Başvuru Formu”]

Missshe Accessories

Missshe Accessories

Değerli Miss She Ailesine katılmak isteyen GİRİŞİMCİ ;

Kaan Accessories ile yıllardır bijuteri ve aksesuar sektöründe toptan ve perakende hizmeti vermekteyiz.
Bijuteri sektöründe Ege bölgesinde lider konumda olan firmamız , siz girişimcilerimiz ile tüm Türkiye’de yaygın satış ağı ve dağıtım alanı oluşturmak hedefindedir.Kendisine ait tescilli olan Miss She , Kaan Accessories ve Pinti markaları ile kendi alanında profesyonel ve günün modasına uygun en son trend ürünlerin satışı ve pazarlanmasında sizlerin de marka değerimize katılımınızı beklemekteyiz.
Bu bilgi ve birikimimizi siz değerli girişimlerimiz ile paylaşıyoruz.

KAAN ACCESSORIES markamız; logosundan, mağaza konseptine, ürün teşhir standlarından, etiket ve ambalajlarına kadar tescilli olup; özgün, modern ve trend olan tüm unsurları bünyesinde barındırmaktadır.Kazançlı ve ayrıcalıklı bir işbirlikteliği olan KAAN ACCESSORIES Ailesi’nin siz de bir parçası olun.

Bayilik Süreci

2008 yılında Balıkesir’de küçük bir dükkanda başlayan tatlı serüvenimiz bugün 13.şubemiz ile devam etmektedir. 11 tescilli markasını siz
girişimcilere bu yıldan itibaren Franchising sistemi ile büyütmeyi hedefliyoruz.Sürekli büyüyen ailemize katılmak için gereken şartlar ve başvuru süreci aşağıda değerlendirmenize sunulmaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ
Yatırımcı adaylarımız, kişisel bilgileri ve yatırım istekleri ile ilgili bilgilerin bize ulaşması için öncelikle web sitemiz üzerindenki bilgiler üzerinden bize ulaşır ve iletişim süreci takip edilir.

BİLGİ ALMA
Web sitemizdeki iletişim formu doldurularak, telefonla merkezimizden bilgi alınarak veya referans yöntemiyle gerçekleştirilir.

ÖN GÖRÜŞME
Başvuruda bulunan adaylarla ön görüşme yapılır ve bunun sonucunda olumlu olan bayi adayları ile bayilik sistemi ve işleyişi ile ilgili aktarım yapılır.

PAZAR ANALİZİ
Talepte bulunulan bölge için analizler ve raporlamalar yapılır. Analiz sonucunda şartlar netleştirilip sözleşme aşamasına geçilir.

İSİM HAKKI BEDELİ
Sisteme dahil olmak için isim hakkı bedeli 10.000 $olup, sözleşme süresi 5 yıldır. Taraflar sözleşme şartlarına uyduğu taktirde bu sürenin sonunda sözleşme uzatılır.

EKİPMAN ve DEKORASYON HAZIRLIĞI
Yapılan çalışmalar sonucu uygun mağaza ve konum belirlendikten sonra mimari aşamaya geçilir.

MAĞAZANIN YERİ
Mağazanın yeri bayilik talebinde bulunan yatırımcı adayları tarafından belirlenerek KAAN ACCESSORIES’in önerilebildiği . Mağazaların gerek cadde üzeri, gerekse alışveriş merkezleri içinde mutlaka açık alana sahip olması ve karşılıklı görüşmeler doğrultusunda uygun alanlar hazırlanabilir.

KÂR MARJLARI

Kâr marjlarının tatmin edici seviyelerde olmasını teminen yeni ürün çalışmaları ve araştırmaları sürekli olarak yapılmaktadır.

YATIRIM DESTEĞİ

KAAN ACCESSORIES,mağazanın konumuna ve m2 sine göre raf,stand,tabela,imaj ve ürün maliyetlerinde kullanılmak üzere karşılıklı anlaşmalar karşılığında yatırım desteğinde bulunulabilir.