Özel okul açmak isteyen, özel okul açmak için devlet desteği

Özel okul açmak isteyen, özel okul açmak için devlet desteği

Özel okul açmak için devlet desteği veya özel okul açmak için teşvik kredisi almak isteyen eğitim yatırımı veya okul yatırımı yapmak isteyen yatırımcılarımızın yanındayız.

EĞİTİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER
Son yıllarda eğitim sektörü içinde bulunan dershanelerin alınan resmi kararlarla kapatılmasıyla birlikte sektör Özel okul kurulması ile ilgili yatırımlar hız kazanmış ve son yıllarda çok hızlı gelişen ve yatırım alan bir sektör haline gelmiştir.

Sektörün daha hızlı gelişimi ve ihtiyacın hızlı karşılanması amacı ile Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi içinde bu sektörü “Öncelikli yatırım Sektörleri” içine alarak yüksek oranda teşvik ve istisnalardan yararlanması konusunda sektörün önünü açmıştır.

Bu sektör içinde bulunan başta; Lise Eğitim Hizmetleri, Ortaokul eğitim hizmetleri, ilköğretim hizmetleri, Okul öncesi eğitim hizmetleri (kreş dahil), Özürlüler için ilk ve orta öğretim hizmetleri, Teknik ve mesleki eğitim hizmetleri bölgesel teşvik destekleri içinde yüksek oranlı destekler ile teşvik edilmektedir.

Yatırım teşvik Belgesi kapsamında sektöre yönelik yatırım çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

Yeni Okul yatırımları
Mevcut Okul ve Öğrenci Kapasitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar
Mevcut Okulun ve kullanılan teçhizatların Modernizasyonuna yönelik yatırımlar
Sosyal alanlara ilişkin yatırımlar (Spor Salonları ve tesisleri, Konferans Salonları, Yemekhane vs)
Özellikle 31.12.2017 tarihine kadar gerçekleşecek yatırımlar mevcut desteklere ilave teşvikler de sağlanarak yatırımların hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Sektörüne yönelik olarak yapılacak yatırımlarda bölgesel olarak 1. ve 2. Bölgelerde yatırım tutarı asgari 1 Milyon TL, 3,4,5 ve 6. Bölgelerde ise 500 Bin TL olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.

Asgari yatırım tutarları içinde; Alınacak ekipman ve teçhizatlar, her türlü inşaat giderleri, Arsa Alımı ve marka, lisans, know-how vb. harcamalar yer almaktadır.

özel okul açmak için devlet desteği

Tüm Bu teşvikler göz önünde bulundurulduğunda çok cazip bir yatırım halini alan Eğitim Sektörüne dönük yatırımlar için bu yöndeki girişimci ve yatırımcılar için yatırım teşvik Belgesinin alınması çok önemli bir hal almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan Destek ve İstisnalar:

KDV İstisnası : %18 oranında
Gümrük Vergisi istisnası : %2 oranında
Kurumlar ve Gelir Vergisi Muafiyeti : % 50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği : 10 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi : Bedelsiz Tahsis
Faiz Desteği : 7 Puan (TL) – 2 Puan (döviz)
SGK İşçi Hissesi Desteği : 10 Yıl (Sadece 6. Bölge yatırımlarında)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği : 10 Yıl (Sadece 6. Bölge yatırımlarında)
Bedelsiz Arsa Tahsisi
Eğitim Sektörüne Yönelik teşvik işlemleri ile ilgili AŞAMA DANIŞMANLIK İzmir ve Ankara’da bulunan ofislerimizle Uzmanlarından ayrıntılı bilgi talep edebilirsiniz.

EĞİTİM YATIRIMI YARARLANILACAK TEŞVİKLER VE DESTEK LİMİTLERİ
Yatırım Konusu : Eğitim Yatırımı (Okul Öncesi Eğitim dahil İlköğretim-Ortaokul ve Lise)

Özel Şartlar: özel okul açmak için devlet desteği

Özel sektör taraf ından yapılacak yatırımlar öncelikli yatırımlardan yararlanır. Öncelikli yatırımlar kapsamındaki yatırımlar (6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

Örneklem : Toplam yatırım tutarı 10 Milyon TL lik yatırım için olup, yatırımın 6,5 Milyon TL lik

kısmı Yerli ve yabancı ekipman, 3,5 Milyon TL lik kısmı İnşaat harcamaları ile 100

kişilik personel sayısı içindir.

KDV İstisnası : Var – 1.170.000 TL (İnşaat harcamaları bu kapsamda değildir.)

Gümrük Vergisi Muafiyeti : Var – 80.000 TL – İthal edilecek ekipman bedelinin %2 si oranında.

SGK İşveren Hissesi Desteği: Var – 2.314.000 TL – 7 yıl ve %35 Yatırıma Katkı Oranı kadar –

Vergi İndirimi Desteği : Var – 4.000.000 TL – Vergi İndirim Oranı %80, Yatırıma Katkı Oranı %40

Kredi Faiz Desteği : Var – 700.000 TL – 5 puan, Döviz 2 puan İndirimli, 700 Bin TL’yi geçemez. –

Kredi Faiz Vadesi : 5 Yıl (60 ay ve yatırım tutarının %70’i kadardır)

1 cevap

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.