nokta döner bayilik

nokta döner bayilik

33 yıllık kasaplık deneyi olan baba meleğimizi sürdürerek aldığımız bu deneyimi döner sektöründe pekiştirmek için Nokta döner şubemizi Diyarbakır da sanat sokağı girişinde faaliyete soktuk. Diyarbakır da farklı bir konseptle Hatay usulü odun ateşinde özel sosumuzla ve döneri Diyarbakır halkımızın hizmetine sunduk.

Lezzetimizi tüm Diyarbakır, lı hemşerilerimize tattırdıktan sonra talep artısı gördük, ve bunu göz ardı etmeden yeni şubeler açmaya doğru hedeflerimizi genişlettik ve 2004 , te İstasyon şubemizi halkımızın hizmetine sunduk, 2008,de Ninova AVM, nin arkasında 3. şubemizi açtık, 2015, te Dicle kent şubesini halkımızın hizmetine sunduk, talep attıkça fronehising vermek zorunluluğuna girme aşamasına geldik, ve şubeler açılmasına aşama kaydetmeye devam edeceğiz ,

2002 Yılından bu yana yüksek kalite ve standartlardaki ürünlerimizi uygun fiyatlar ile müşterilere sunan markamız, Dana etini ve kuzu etini; tamamen doğal ve hormonsuz ürünlerle beslenen, veteriner kontrolünde sürekli tutulan yerli tedarikçilerden sağlamaktadır.

Sizlere sunulan tüm ürünlerimiz etinden, paketleme malzemelerine kadar özenle seçilmekte, tüm ailenizin gönül rahatlığı ile her gün taze hazırlanmış dönerimizi afiyetle tüketmeniz için de kalite kontrol mühendislerimiz tarafından her aşamada kalite ve sağlık açısından takip edilmektedir.

Dönerimiz kimyasal hiçbir madde içermeden, Danaların but kaslarının, özenle çalışan ustalarımız tarafından terbiye edilmesi ile hazırlanmaktadır.

Sözleşme Süresi
Başlangıç tarihinden itibaren 10 yıldır.

Franchisin Bedeli 75.000 TL .

Bölüm 2: Sözleşme Şartları
1-Franchisore Ait Yükümlülükler
NOKTA DÖNER yemek hizmetleri ürünlerin, reçete uygulama ve servis yöntemlerinin öğretilerek, uygulama becerisinin kazandırılması ile sistem usul ve prensipleri doğrultusunda denetleyerek en iyi hizmetin verilmesini sağlamak.

* İşletmenin yukarıdaki hizmetleri verebilmesi için gerekli demirbaş eşya, donanım ve ekipmanı sağlayarak, mutfağı iş akımına uygun dizayn etmek.

* Gerektiğinde franchisee’nin ürün bazındaki problemlerine anında çözüm getirmek.

* Sisteme ait broşür, fiyat listesi, kutu, peçete vs. gibi basılı malzemeyi hazırlayarak kendi bulunduğu bölgede tedarik etmek .

* Franchisee’in,franchisor’ın ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini zedeleyecek, basiretli tüccar anlayışına ters düşecek davranış içinde olması ve bunu sürdürmekte ısrar etmesi halinde, markayı ve diğer franchisee’lerin itibarını koruma açısından sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip ve yükümlüdür.

2-Franchisor’e Tanınan Haklar
* Sistemin kurulup işletmeye alınması ve kuruluş sürecinin başlaması için sözleşme başlangıç tarihinde nakit 50.000 TL tahsil edecektir. İş başlangıcı tarihi itibarıyla geri kalan 25.000 TL yi de şirket hesabına aktarılacaktır.

* İşletmede, satış fiyatı, hizmet kalitesi, temizlik ve müşteri ilişkilerin istediği her zaman denetleme hakkına sahiptir.

3-Franchisee’nin Yükümlülükleri

* İsim hakkı, beceri aktarımı ile tüm standart kuruluş harcamaları franchisor tarafından (ek listede mevcut harcamalar) yapılacağından sözleşme bedeli olan toplam 75.000TL franchisor haklarında belirtildiği şekilde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

* Franchisor’ın iş talimatı, düzeni ve reçeteleri ile genel temizlik kurallarına başka bir yorum katmamak üzere uyacaktır.

* Franchise, kendisine ait iş yerinde, bizzat bulunup, hizmeti kendi denetiminde sunacaktır. Herhangi bir sebeple işin başında olmaması durumunda, işyerinde varmış gibi kabul edilerek gerekli müeyyide uygulanır, tekrarı halinde sözleşmenin fesih sebebi sayılabilir.

* Franchisee, kendisine ait işyerinin SSK, maliye, belediye ve benzeri resmi kuruluşlar ile 3.şahıslara ait borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bundan doğan hiçbir sorumluluk franchisora rucu edemez, yükletilemez.

* Franchisee işletmesinin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ile saygınlığının korunması için azami gayreti göstermelidir. .

* Franchisor’a ait reçete, sistem, program ve benzer özel bilgi ve belgelerin 3.şahıslara aktarılması konusunda tam gizlilik içinde olacağını kabul ve taahhüt eder. 3.şahıslara franchise hakkının tamamını veya bir kısmını kullandıramaz. Reçete, malzeme, sistem hakkında bilgi ve belge verdiğinin tespiti halinde 75.000 tazminat ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

4-Franchasee’ye Tanınan Haklar
* Franchisor’ın tescilli marka ve logosunu sözleşmede belirtilen adreste kullanma.

* Marka ile ilgili afiş, tabela ve reklâm vasıtalarını bulunduğu işyerinde kullanma.

* Bu sözleşme tarihinde, menüde olmayan yeni ürünlerin çıkması halinde, bunların reçete ve formüllerini öğrenmek, talep etmek franchisor ile aynı kalitede uygulamak.

* Franchise hakkını, yalnızca sözleşmede yazılı tesiste kullanabilir.

5- Genel Şartlar
* Franchisor’ın belirlediği ve onayladığı kaynaklar, mal alımında birinci tercih olarak değerlendirilecektir.

* Franchise alan, işletmesinde bizzat bulunarak, hizmeti devamlı denetlemek zorundadır.

* İşbu sözleşme franchısor’ın muvafakatı olmadan 3. şahıslara devir ve temlik edilemez. Sözleşmeden doğan haklar kullandırılamaz.

* Yatırım için gerekli standart harcamalar ekte belirtilmiştir. Yer durumunun gerektirdiği ilave harcamalar iş bitimini takip eden 3 gün içinde franchisor’a ödenecektir. Ödeme tamamlanmadan işletme açılamaz.

* Anlaşmanın yenilenmesi; her hangi bir nedenle feshedilmezse 10 yıl sonunda tarafların 30 gün içinde isteklerini yazılı olarak bildirmeleri ile 2 yıl süre ile yenilenir.

* Anlaşmanın feshi; işbu sözleşmedeki yükümlülüklere uyulmaması yerine getirilmemesi veya yapılan ihtara rağmen 3 gün içinde önlem alınmaması halinde sözleşme franchisor tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

* Sözleşmenin feshi halinde; sözleşmenin bitim tarihine kadar olan yüzde 4’lük franchisor hakkı, daha önce tahsil edilmiş en yüksek aylık üzerinden kalan süre için hesaplanarak tahsil edilir.

* Sözleşmesi feshedilen işyerinden; tabela, afiş, broşür ve benzeri franchisor’a ait markayı taşıyan tüm malzeme bedelsiz olarak alınır. Aynı işyerinde hiçbir şekil ve markada yiyecek maddesi satılamaz, imal edilemez, bu maddenin ihlali halinde franchise alan günlük 1000 TL tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

* Sözleşmenin feshi halinde, broşürlerde belirtilen sipariş telefonları 3.şahıslara satılamaz kullandırılamaz, franchısor’a devir edilir veya 3 ay süre ile kapatılır. İşbu sözleşme 3 sahifeden ibaret olup, taraflarca imzalanmadan 1 hafta önce okunmuş ve gününde imzalanmıştır. Sözleşmeden doğan ihtilaflarda Diyarbakır ticaret mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.