İzmir Ticaret Odası 'ndan Franchising Fuar Teşviki

İzmir Ticaret Odası ‘ndan Franchising Fuar Teşviki

İzmir Ticaret Odası ‘ndan Franchising Fuar Teşviki.Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Odamız 2015 yılın da, Yönetim Kurumuzca belirlenmiş olan listede yer alan yurtiçi fuara yönelik fuar teşviki verecektir. Firmanız tarafından düzenlenecek olan ve aşağıda isimleri yer alan fuar da Odamız tarafından maddi destek verilecek yurtiçi fuarlar kapsamındadır.

Söz konusu teşviklere ilişkin usul ve eseslarımız gereği firmalarımızın teşviklerimizden faydalanabilmesi için hali hazırda;

*Başvuru sahibi firmanın Odaya üye olması (faa durumda olması).
*Odaya aidat borcu bulunmaması,
*Yönetim Kurulumuzun, firmanın Odamız Fuar teşvikinden yaralandırılmasına ilişkin kararı,şartlarının yanı sıra ” firma olarak standın Oda’ya sunulan Online Teşvik Başvuru Formunda belirtilmeyen ve hiçbir katma değer sağlamadan tamamen yabancı bir markayı ürün veya hizmet olarak sergilememesi” kuralı teşvik uygulama ve eselarımıza ilave edilmiştir.

Firmalarımız, Online Başvuru Formunda yer almayan ve hiçbir katma değer sağlamadan tamamen yabancı bir markayı ürün veya hizmet olarak standında sergilediği takdirde söz konusu teşvik iptal olarak ve firmaya ödeme yapılmayacaktır.

Yuklarıda bahsi geçen prosedür değişikliklerimiz ile birlikte;

*Tüzel kişilik ve şubelerden sadece bir tanesi, bir başka ifade ile aynı firma grubudan firmanın kendisi ya da kendisine bağlı şubelerinden sadece bir tanesinin bir yıl içerisinde yalnızca bir kez fuar teşvikinden yararlanabildiğini,

*Fuarlara katılan üyelerimizin teşviklerden yararlanabilmeleri için fuarın başlangıç tarihinden 15 gün öncesine kadar Odamız Web Portalı aracılığı ile Online Başvuru yapmış olmaları gerekmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.