KOBİ'LERE 1 MİLYON TL'YE KADAR DESTEK 2

Franchise Sözleşmesinin İptali

Önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan sebepler Franchise ilişkisinden ayrılmak için her zaman bulunur.

Fesih durumunda nasıl yumuşak iniş yapacağınız konusunda buradaki bilgileri dikkate alabilirsiniz.

İyi niyetlere rağmen bazen yine de birtakım Franchise ilişkileri bozulabilir. Franchise veren firma ile Franchise alan firma arasındaki şirket ilişkisinin sonlandırılması uyum içerisinde bazen de tartışmalı olarak olabilir.

Fesih süresiz veya şarta uygun olarak gerçekleştirilebilir. Ortaya çıkan durumun gelişmesine bağlı olarak Franchise alan firma beli Franchise veren firmadan birtakım ödemeler talep edebilir veya tam tersi de söz konusu olabilir. Yani Franchise veren firmanın ortağından halen talepleri olabilir.

Bir dizi sebep ise Franchise sözleşmesinin hiçbir şey ifade etmemesine yol açabilir. Buna örnek olarak tüketici kredi yasasına karşı aykırılıklar ( daha önceki itfa yasası), birinci sırada da itiraz hakkına yönelik eksik bilgilendirmeler sayılabilir. Sözleşmenin yazılı olarak kayıt altına alınmamış olması da yeterli bir sebeptir. Bu durumlarda her iki taraf da aldıkları ödemeleri geri ödemek zorundadırlar. Buna göre Franchise alan firma örneğin giriş ve lisans ücretlerini geri talep edebilir. Diğer yandan Franchise veren firma hizmetler ve Know how transferi için bir tazminat talep edebilir. Bunun miktarını belirlemek ise tabi çok zordur. Eğer katılımcılar kendi aralarında anlaşamazlar ise bilir kişi raporu devreye girer.

Bir Franchise ilişkisini bitirmenin en kolay yolu ise sözleşmenin anlaşılmaya varıldığı süre sonunda her iki taraftan birinin koşullara uygun biçimde fesih talebinde bulunmasıdır. Bu durumda avukatların prensipte yapacakları bir iş kalmamaktadır: Giriş- veya devam eden Franchise ücretlerinin geri talep edilmesine ilişkin haklar söz konusu değildir. İş birliğinin iptal sözleşmesi ile önceden sonlandırılması ise yine kısmen problemsiz olarak addedilebilir. Burada Franchise veren firma ve Franchise alan firma geniş anlamda serbesttirler ve muhtemelen de geriye kalan haklar konusunda anlaşabilirler. Adil olarak da Franchise veren firma sözleşmede belirlenen süre sonuna kadar olan kısmın giriş ücretini talep etme hakkına sahiptir.

Sadece istisnai durumlarda zamanından önce fesih 

Eğer Franchise sözleşmesi mücbir sebepten dolayı zamanından önce feshedilirse, iş karışır. Bu durumda genelde ortaklar tartışmalı olarak birbirlerinden ayrılırlar ve bu esnada da karşılıklı olarak birbirlerinden mümkün olduğu kadar çok şey almaya çalışırlar. Süresiz fesih için de sonsuz neden bulunmaktadır. Franchise veren firma açısından bakıldığında örneğin ortağın sözleşmeye aykırı rekabet faaliyetleri olabilir, onaysız ürünlerin üçüncü şahıslar tarafından satılması veya ciro düşüşleri yada basit baştan savma hesaplaşmalar. Franchise alan firmayı süresiz feshe sevk eden sebeplere örnek: sistem merkezinin siparişleri geç değerlendirmesi, geciken finansal ödemeler, bölgeler arası reklamların az tutulması, çok fazla yeni Franchise ortağının aynı bölgede yer almasından dolayı yetersiz eğitim veya ciro kayıpları.

Eğer Franchise veren firma süresiz olarak fesih talebinde bulunursa ve bunun için de sebepleri yasal denetimde haklı bulunursa Franchise veren firmaya kısmen yada tamamen giriş ücretini ödeme nedeni söz konusu olmaz. Aynı şekilde ticari temsilcilik hukukuna göre denklik talebi de geçersizdir. Ancak burada uzmanlar daha çok Franchise ilişkisinde bunun uygulanması gerektiği görüşündedir. Ama Franchise alan firma bu tür durumlarda sözleşmeyi ihlal ettiyse, Franchise veren firmanın bu sözleşmeyi daha fazla sürdürmesi beklenmez. Franchise alan firma süresiz feshi geçerli sebeplere dayandırabilirse, aksi durum oluşur. Federal Yargıtay en azından bir ticari temsilci için ticaret yasasına göre yine de beyan edilen fesih durumunda bir denklik talebinin söz konusu olduğu görüşündedir. Eğer şirketin davranışından dolayı sadakat ve inanç açısından sürdürülebilecek bir durum ortaya çıkarsa. Akut bir iş kurma tehlikesi henüz baş göstermemiş olabilir. Bu talebin nedeni federal Yargıtay uyarınca korunan müşteri çevresi için ticari temsilciye bir tazminat ödenmesidir, ki yasal ilişkisi bittiğinde bundan feragat etmek zorundadır.

Bu ticari olarak yasal olan denkleştirme talebinin Franchise ilişkileri üzerinde – ki kendileri yasal ilişkilerini bağımsız şirketler arasında düzenlemektedirler- kullanabilecekler mi sorusu gündeme gelir. Alman Franchise Birliği (DFV) “ticari olarak yasal olan denkleştirme talebinin analog olarak bir Franchise sözleşmesinin sonlandırılmasında Franchise alan firma için kaldırılabilecek güçte midir?” görüşündedir. Bu tür tücari analog talebin tespiti ise zordur ve tamamen ilgili duruma bağlıdır. Yine de DDFV Franchise veren üyelerine bu tür durumlarda talebi reddetmemelerini tavsiye etmektedir.

Süresiz fesihte para iadesi

Analog bir ticari denkleştirme talebinin onayı esnasında haklı olarak fesih talebinde bulunan Franchise alan firmanın lehine henüz hukuki açıdan karara bağlanmamış ise, bu durumda Giriş ücretinin iade talebi konusu açıktır: Franchise veren firma süresiz fesih için geçerli nedenleri kabul edebiliyorsa, bu durumda Franchise alan firmaya süresine göre giriş ücretini iade etmek zorundadır

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.