FRANCHISE SİSTEMİ 2

FRANCHISE SİSTEMİ

FRANCHISE SISTEMI 1 ,belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markanın kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ortaklığı esasıdır. Bu sistemde yönetim ve organizasyona ilişkin destek franchise veren firma tarafından sağlanmaktadır.Franchise sistemi ,girişimcilerine disiplinli ve başarılı olmaları halinde büyük firma kimliği kazandırmaktadır.

Markanın tüketici tarafından talebinin artması zincirin dahada büyümesini sağlamaktadır. İlk olarak USA de uygulanan franchise sistemi, verimli ve karlı oluşu sayesinde hızla dünyaya yayıldı. Başta USA olmak üzere,United Kingdom, France, Germany, Italy, Japan ülkelerine ait binlerce marka tüketim potansiyeli olan her ülkeye franchise vermiştir. Franchise sistemini başarı ile uygulayan markalar rakiplerinin önüne geçmekte, ve yarışın franchise markalar arasında devam etmesini sağlamaktadırlar. Hızla sayıları artan ve tüketici tarafından ilgi gören AVM’lerde yer önceliği zincir marka olan firmalara verilmektedir.

FRANCHISE SISTEMI 1  UNSURLARI

– Marka & Konsept

– Sistem

– Eğitim ve Destek

– Disiplin

– Standart Hizmet

– Güven

Sistemin başarılı olabilmesi için girişimci dahil olmak istediği sektördeki markaları iyi etüd etmeli ve kararını bu doğrultuda verebilmelidir. Genellikle girişimciler anasermayesinin yeterli geleceği şekilde hareket etmektedir. Bu durumda istemiş olduğu sektör’e ancak istememiş olduğu markaya yatırım yapmış olurlar. Bu da o markanın hareketli görünmesini sağlayacak ve yatırımcı için yanıltıcı olacaktır.

Marka sahibi ise talepleri değerlendirirken talepte bulunan girişimcinin backroundu’nu gözden geçirmeli ve girişimcinin marka değerine artı sağlayıp sağlayamayacağına bakmalıdır.Maalesef birçok firma yeni zincir düşüncesi ile girişimciye onay vermekte ancak kısa bir süre sonra zincirde eksilmeler olduğu dikkat çekmektedir. Bu da marka değerinin kaybına neden olmaktadır.

FRANCHİSE SİSTEMİ YETKİ TANIMLARI

Franchiser

Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise anlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur.

Franchise

Sistemin ve markanın haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır.

Area Franchise

Franchise veren, pazarın belli yükümlülüklerini ve haklarını belli bir coğrafi alanda bölge franchise alana devreder. Bölge franchise alan bazı sistemlerde alt franchise alanlara işletme açtırabilir, bazı sistemlerde sadece kendisi işletmeler açabilir.

Sub Franchise

Bölge franchise alan tarafından sistemi ve markayı kullanma hakkı anlaşma ile verilen kişi veya firmadır.

Master Franchise

Yurt dışında geliştirilmiş bir sistem ve markanın belli bir ülkede kullanma haklarını alan kişi veyakurumdur.Bazen sadece masterfranchise alanın işletme açmasına izin verilirken,çoğunlukla kendi altında franchise satış hakkı da verilir.Bazı sistemlerde verilen franchise’lar masterfranchise alana bağlıyken, bazılarında doğrudan yurtdışındaki merkeze bağlı olurlar.

Franchise System

Franchise ilişkisi kapsamındaki kural ve görevlerin bütününü tanımlar.Faaliyet konusu işin yer seçimi, kurulması, işletme prosedürleri, satış teknikleri, markaların kullanımı, personelinin eğitimi, işletmenin denetimi, franchise alanların seçimi, franchise anlaşması gibi konular belirlenir.

Royality fee

Franchise alanın, sisteme girmek için başlangıçta franchise verene ödediği bedeldir.

Franchise fee

Franchise alanın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında franchise verene ödediği bedeldir. Genellikle aylık bazen haftalık alınan bedel cironun veya karın belli bir oranı olabileceği gibi, başka büyüklüklere, örneğin işletme alanına veya hizmet birimi adedine göre de alınabilir. Kullanım bedeli için bir taban sınır konabileceği gibi, aylık sabit bir ödeme de alınabilir. FRANCHISE SISTEMI 1

Advertising fee

Çoğu sistemlerde merkezden yapılan toplu reklam harcamaları için bir fon kurulur ve işletmelerden katkı bedeli toplanır. Bu bedel genellikle ciro ile orantılı tanımlanır.

FRANCHİSE AVANTAJLARI

Markalı, itibarlı bir iş sahibi olunabilmesi,

Denenmiş, kendini kanıtlamış, az riskli bir iş kurulması,

Yatırımının daha hızlı geri dönmesi,

Tatmin edici gelir sağlanması,

Kolay bulunan, beklentileri sınırlı, kolay mutlu edilen, hazır müşterilere ulaşılması,

Geniş bir korumalı bölgeye sahip olunması,

İşletme ve Pazarlama sorunları yaşadığında arkasında danışabileceği bir kurum olması,

Yatırımda ve tedarikte sorun yaşanmaması

DANISMANLIK ALMAK ICIN FORMU DOLDURUNUZ
[contact-form-7 id=”2013″ title=”Firma Franchise Başvuru Formu”]

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.