Dövizle Kiralama Kalktı – Resmi Gazete Tam Metni

Dövizle Kiralama ve Resmi Gazete Tam Metni

Türk Lirasını Koruma kapsamında Resmi Gazetede yayınlanan metin haberin devamındadır. Türkiye’de dövizle kiralama kalkıyor. Bu durum en çok girişimcilerin ve yeni iş açanların kira kabusuna önlem olarak alınıyor. Mevcutta dolar veya euro ile kira ödeyen bir çok iş yeri sahibi bu karardan sonra adımlarını daha temkinli atabilecek. Bu işe üzülenler ise avm’ler ve işlek yerde dükkanları olacak. Bundan bir kaç ay öncesine kadar 20 bin lira kira ödeyen bir kişi dolar ve euroda ki hareketlilik sebebiyle 50-60 bin liraya varan kiraları ödemek zorunda kalıyordu. Bu durumda işyerlerininde ürün ve hizmetlerine zam yapmasını sağlıyordu.

Franchise Borsası olarak da Türk lirası hakkında verilen kararı destekliyoruz. Yardımcı olduğumuz bir çok girişimcimiz dolarla kiralamadan şikayetçi olduğu için yatırım kararlarını erteliyordu. Bu yüzden franchise sektöründe de yeni bayilikler almak zorlaşıyordu. Bu kararın etkileri yakın zamanda girişimciler açısından da olumlu olacaktır. Aşağıda resmi gazetede yayınlanan kararı inceleyebilirsiniz.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, menkul, gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarında TL kullanılacak. Döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri ise 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.

Resmi Gazeteden Alınmıştır;

Resmi Gazete – Dövizle Kiralama

13 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  Karar Sayısı: 85

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Eylül 2018 – Recep Tayyip ERDOĞAN – CUMHURBAŞKANI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

MADDE 2– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 8 – Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.