Özel okul bayilik veren firmalar ve özel okul açmak isteyenler için bilgilendirici yazılar. Özel okul nasıl açılır.

BrainFit Bayilik Bilgileri

BrainFit Türkiye’nin ilk ve tek bütünsel gelişim merkezi bayilikler veriyor. 14 merkezde faaliyet gösteren BrainFit’in bayilik şartları aşağıdaki gibidir.

2001’den beri kendini kanıtlamış programları ile bütünsel bir beyin gelişim uzmanı olan BrainFit® Studio, bilimsel temelli nörobilimsel bilişsel eğitim programları yoluyla öğrenme yeteneklerini geliştirerek, performansı artırırken, davranışları şekillendirerek yaşamları dönüştürmeyi hedeflemektedir.

BrainFit Franchise Bilgileri

LOKASYON: Her Büyükşehir İlçe Belediyesinde bir adet BRAINFIT FRANCHISE ŞUBESİ olması planlanmıştır.
Sözleşmede yakın ilçe reklam & işletme planı Franchise şubenin lehine planlanır.

ŞUBE LİSANS KURULUM: BrainFit® Lisans ürünlerinin şubeye özel kurulumları için bir defaya mahsus alınan bedeldir.

EĞİTİM: İşletme, Pikolog ve Eğitmen Eğitimleri olmak üzere 3 bölümden oluşur. 1 hafta teorik 3 ay pratik ve takip olarak planlanmıştır.

TADİLAT & DONANIM: Tadilat süreci, mobilya, mefruşat ve donanın alımları BrainFit kurumsal kimliğe uygun olacak şekilde Franchise tarafından yaptırılır.

MATERYAL ALIMI: Test & Egzersiz materyalleri egzersiz alanının ölçüsüne, lisans çeşitliliği ve m2 ye göre değişir.

Uygunluk Kriterlerimiz:

– Giriş bekleme ve sekretarya alanı için 20-50m2
– 1. Egzersiz Salonu için 30-50m2
– 2. Egzersiz Salonu 25-40m2 (opsiyonel)
– Zihin Check-Up Test Odası için 16-20 m2
– Yönetici odası
– Banyo 2 adet 8m2

Franchise şubelerimiz Spor Bakanlığına bağlı Wellness merkezi olarak hizmet verdikleri için, bu şartlara uygun yer seçimi gerekmektedir.

İnsan Kaynakları: (Başlangıç)

– Yönetici.
– Psikolog (En az 2 yıl tecrübe – Bilişsel ya da Nöro-Psikoloji alanlarında kariyer planlaması yapması tercih sebebidir.)
– Zihin Egzersizleri Eğitmeni tercihen lisans mezunu çocuk gelişimci ya da okul öncesi öğretmeni.
– Spor Bakanlığı onayı için gerekli

Wellness 2.kademe antrenör belgesine sahip sigortalı personel.
– Ön Büro/ Halkla İlişkiler ve Sekreterlik hizmetleri personeli.

BrainFit Franchise İletişim Bilgileri
+90 850 441 80 41
info@brainfit.com.tr

Özel okul açmak isteyen, özel okul açmak için devlet desteği

Özel okul açmak isteyen, özel okul açmak için devlet desteği

Özel okul açmak için devlet desteği veya özel okul açmak için teşvik kredisi almak isteyen eğitim yatırımı veya okul yatırımı yapmak isteyen yatırımcılarımızın yanındayız.

EĞİTİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER
Son yıllarda eğitim sektörü içinde bulunan dershanelerin alınan resmi kararlarla kapatılmasıyla birlikte sektör Özel okul kurulması ile ilgili yatırımlar hız kazanmış ve son yıllarda çok hızlı gelişen ve yatırım alan bir sektör haline gelmiştir.

Sektörün daha hızlı gelişimi ve ihtiyacın hızlı karşılanması amacı ile Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi içinde bu sektörü “Öncelikli yatırım Sektörleri” içine alarak yüksek oranda teşvik ve istisnalardan yararlanması konusunda sektörün önünü açmıştır.

Bu sektör içinde bulunan başta; Lise Eğitim Hizmetleri, Ortaokul eğitim hizmetleri, ilköğretim hizmetleri, Okul öncesi eğitim hizmetleri (kreş dahil), Özürlüler için ilk ve orta öğretim hizmetleri, Teknik ve mesleki eğitim hizmetleri bölgesel teşvik destekleri içinde yüksek oranlı destekler ile teşvik edilmektedir.

Yatırım teşvik Belgesi kapsamında sektöre yönelik yatırım çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

Yeni Okul yatırımları
Mevcut Okul ve Öğrenci Kapasitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar
Mevcut Okulun ve kullanılan teçhizatların Modernizasyonuna yönelik yatırımlar
Sosyal alanlara ilişkin yatırımlar (Spor Salonları ve tesisleri, Konferans Salonları, Yemekhane vs)
Özellikle 31.12.2017 tarihine kadar gerçekleşecek yatırımlar mevcut desteklere ilave teşvikler de sağlanarak yatırımların hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Sektörüne yönelik olarak yapılacak yatırımlarda bölgesel olarak 1. ve 2. Bölgelerde yatırım tutarı asgari 1 Milyon TL, 3,4,5 ve 6. Bölgelerde ise 500 Bin TL olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.

Asgari yatırım tutarları içinde; Alınacak ekipman ve teçhizatlar, her türlü inşaat giderleri, Arsa Alımı ve marka, lisans, know-how vb. harcamalar yer almaktadır.

özel okul açmak için devlet desteği

Tüm Bu teşvikler göz önünde bulundurulduğunda çok cazip bir yatırım halini alan Eğitim Sektörüne dönük yatırımlar için bu yöndeki girişimci ve yatırımcılar için yatırım teşvik Belgesinin alınması çok önemli bir hal almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan Destek ve İstisnalar:

KDV İstisnası : %18 oranında
Gümrük Vergisi istisnası : %2 oranında
Kurumlar ve Gelir Vergisi Muafiyeti : % 50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği : 10 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi : Bedelsiz Tahsis
Faiz Desteği : 7 Puan (TL) – 2 Puan (döviz)
SGK İşçi Hissesi Desteği : 10 Yıl (Sadece 6. Bölge yatırımlarında)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği : 10 Yıl (Sadece 6. Bölge yatırımlarında)
Bedelsiz Arsa Tahsisi
Eğitim Sektörüne Yönelik teşvik işlemleri ile ilgili AŞAMA DANIŞMANLIK İzmir ve Ankara’da bulunan ofislerimizle Uzmanlarından ayrıntılı bilgi talep edebilirsiniz.

EĞİTİM YATIRIMI YARARLANILACAK TEŞVİKLER VE DESTEK LİMİTLERİ
Yatırım Konusu : Eğitim Yatırımı (Okul Öncesi Eğitim dahil İlköğretim-Ortaokul ve Lise)

Özel Şartlar: özel okul açmak için devlet desteği

Özel sektör taraf ından yapılacak yatırımlar öncelikli yatırımlardan yararlanır. Öncelikli yatırımlar kapsamındaki yatırımlar (6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

Örneklem : Toplam yatırım tutarı 10 Milyon TL lik yatırım için olup, yatırımın 6,5 Milyon TL lik

kısmı Yerli ve yabancı ekipman, 3,5 Milyon TL lik kısmı İnşaat harcamaları ile 100

kişilik personel sayısı içindir.

KDV İstisnası : Var – 1.170.000 TL (İnşaat harcamaları bu kapsamda değildir.)

Gümrük Vergisi Muafiyeti : Var – 80.000 TL – İthal edilecek ekipman bedelinin %2 si oranında.

SGK İşveren Hissesi Desteği: Var – 2.314.000 TL – 7 yıl ve %35 Yatırıma Katkı Oranı kadar –

Vergi İndirimi Desteği : Var – 4.000.000 TL – Vergi İndirim Oranı %80, Yatırıma Katkı Oranı %40

Kredi Faiz Desteği : Var – 700.000 TL – 5 puan, Döviz 2 puan İndirimli, 700 Bin TL’yi geçemez. –

Kredi Faiz Vadesi : 5 Yıl (60 ay ve yatırım tutarının %70’i kadardır)

Uçan Balon Anaokulları 4

Uçan Balon Anaokulları

Uçan Balon Anaokulu  Eğitim-Yönetim Modeli

Eğitim işine 1994 yılında başladık.
Bizi biz yapan ilkelerimizden hiç taviz vermedik.
Hayatın temelleri üzerinde yükselen çocuk merkezli bir yapı oluşturduk.Tüm Paydaşlarımıza ve çocuklarımıza karşı şeffaf bir yönetim sergiledik.
Eğitimin okulda bitmediği bilinciyle ailelerimizle her zaman etkin bir iletişim kurduk.

Eğitim ve Yönetim Modelimiz
Uçan Balon’da eğitim ve yönetim modelimizi geleceğin koşullarına uygun planlıyoruz.
“Modern ama Özünü Bilen”, “Yoğun ama Yormayan”, “Eğlendirirken Öğreten” ,
“Eğitimi Sevgiyle Yoğuran; Ülkemize Has bir Yöntem Geliştirdik.
Çocuklarımızı işimizin merkezi olarak gördük.
Uzmanların deneyimini gençlerin enerjisi ile buluşturduk.
Çocuklarımızı sağlıklı büyütmeyi, yaşayarak öğretmeyi amaçladık.
İletişim becerilerini geliştirmelerini, Liderlik vasıflarını öne çıkarmalarını sağladık.
Yaratıcı, Özgüvenli Uçan Balon’lu çocuklar şimdi Üniversiteli oldular

Uçan Balon Anaokulu

Eğitim Sektöründe Birçok İlk Uygulamamız

İnternetteki İlk Türk Anaokulu olan Uçan Balon,
Multimedya, İngilizce, Psikolojik Danışmanlık, AB Projeleri ve Franchise
Uygulamalarıyla Türkiye’nin ilkleri arasında yer aldı.

Franchise Sistemi
Uçan Balon’un, İstanbul ve Ankara’da 7 Şubesi bulunmaktadır.

Çocuklar için özel tasarlanmış, bahçeli, müstakil binalarıyla hizmet veren uçan balon, Franchise Sistemiyle Türkiye’nin her yerinde yeni şubeler açmaya hazırdır.

Tüm şubelerimizin şirketiçi eğitimleri, Ar-Ge çalışmaları, Halkla İlişkiler, AB Projeleri, Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Annebaba Okulumuz Franchise Merkezimizden koordine edilmektedir.

Hizmet standartlarımızın kontrolü ve geliştirilmesi “Franchise and More” bağımsız şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir. Personel alımlarımızda ise elemanonline.com, indeed.com ile çalışmaktayız.

Uçan Balon Anaokulu

Tüm şubelerimiz kapalı devre kamera, müzik- anons ve santral sistemleri ile donatılmıştır.

Tüm binalarımız çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda batı standartlarında tefriş edilmiş olup müstakil, güvenli binalardır. Binalarımız periyodik olarak ilaçlanmakta, dezenfekte edilmektedir.

Şubelerimizde talepler doğrultusunda servis hizmeti vermekteyiz, araçlarımızda çocuk emniyet kemerleri bulunmakta ve her ringde servis öğretmeni görev almaktadır.

Kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı ahçılarımız tarafından hazırlanıyor. Menüyü dengeli beslenmeyi gözeterek, titizlikle oluşturuyoruz. Malzemelerimizi güven duyduğumuz markalardan seçiyor ve bunları liste halinde velilerimize duyuruyoruz. Alışverişimizi haftalık ve günlük yapıyoruz. Mutfağımızda günlük pişiriyoruz; tıpkı annemizin yemekleri gibi.

Bayilik, franchising ,franchise veren firmalar, bayilik veren firmalar, en karlı bayilikler, yatırım fırsatları

Franchise Başvuru Formu
[contact-form-7 id=”2013″ title=”Firma Franchise Başvuru Formu”]